• Beeldende Beleidsplannen

Zonnevelden in beeld

Dit onderwerp houdt overheden, bedrijven én burgers bezig. Waar in het landschap is ruimte voor zonnevelden? En waar juist niet?
Hoe kom je als overheid tot een helder kader? En hoe communiceer je dit vervolgens naar alle betrokken partijen?

Communicatie én participatie

Het beeldend plan is, als het gaat om zonnevelden, een goed communicatiemiddel. Het laat zien wat er mogelijk is in de gemeente en onder welke voorwaarden.
Maar het is meer dan dat. Bij het maken van het beeldend plan worden belangrijke stakeholders betrokken. Hierdoor ontstaat er een gezamenlijk kader.
En meer betrokkenheid bij het onderwerp.

Stakeholders

Bij het maken van een beeldend plan zonnevelden spreken we belanghebbenden en geïnteresseerden zoals:

  • alle relevante disciplines binnen uw organisatie
  • inwoners, lokale belangengroepen en lokale energiecoöperaties
  • ondernemersverenigingen en landbouw- en fruitteeltorganisaties
  • natuurorganisatie (o.a. over weidevogels)
  • waterschap en Staatsbosbeheer

Expertise

Als u kiest voor een beeldend plan zonnevelden zorgen wij voor een mooi eindproduct. Niet alleen de website met teksten en foto’s. Wij brengen onze kennis in over het onderwerp, spreken de stakeholders en begeleiden (desgewenst) het gehele proces.

 

Kortom: wij bieden u een beeldend plan met inhoudelijke en procesmatige ondersteuning om tot beleidskeuzes te komen.

Voorbeeld

Een beeldend plan zonnevelden bevat in ieder geval de volgende ‘knoppen’: Zonnevelden (inleiding), Inpassing in Omgeving (landschap, cultuurhistorie, etc), Kansenkaart, Gebieden, Initiatieven (aanvraagproces, plannen in de buurt, etc), Omwonenden (inspraak, participatie, etc), Visie (formele besluiten).

 

Benieuwd hoe dit er in de praktijk uitziet? Ga naar Uitnodigingskader Houten.

Op dit moment werken we aan een soortgelijk plan voor Bunnik en Wijk bij Duurstede.