• Beeldende plannen

Zonnevelden in beeld

Dit onderwerp houdt overheden, bedrijven én burgers bezig. Waar in het landschap is ruimte voor zonnevelden? En waar juist niet?
Hoe kom je als overheid tot een helder beleidskader? En hoe communiceer je dit vervolgens naar alle betrokken partijen?

Communicatie én participatie

Het beeldend plan is, als het gaat om zonnevelden, een goed communicatiemiddel. Het laat zien wat er mogelijk is in de gemeente en onder welke voorwaarden.
Maar het is meer dan dat. Bij het maken van het beeldend plan worden belangrijke stakeholders betrokken. Hierdoor ontstaat er een gezamenlijke visie.
En meer betrokkenheid bij het onderwerp.

Stakeholders

Bij het maken van een beeldend plan zonnevelden spreken we belanghebbenden en geïnteresseerden zoals:

  • alle relevante disciplines binnen uw organisatie
  • inwoners, lokale belangengroepen en lokale energiecoöperaties
  • ondernemersverenigingen en landbouw- en fruitteeltorganisaties
  • natuurorganisaties
  • organisaties voor landschap en cultuurhistorie
  • Waterschap en Staatsbosbeheer

Onze expertise

Als u kiest voor een beeldend plan zonnevelden zorgen wij voor een mooi eindproduct. Niet alleen de website met teksten en foto’s. Wij brengen onze kennis in over het onderwerp, spreken de stakeholders, organiseren info avonden en begeleiden (desgewenst) het gehele proces tot en met de vaststelling.

 

Kortom: wij bieden u een beeldend plan met inhoudelijke en procesmatige ondersteuning om tot beleidskeuzes te komen.

Voorbeelden

Een beeldend plan zonnevelden bevat naast de landingspagina in ieder geval de volgende ‘knoppen’: Zonnevelden (wat en waarom, gemeentelijke klimaatdoelen), Inpassing in Omgeving (landschap, cultuurhistorie, etc), Kansenkaart, Gebieden, Initiatieven (aanvraagproces, voorwaarden, etc), Omwonenden (inspraak, participatie, etc), Visie (formele besluiten van eigen gemeente, visie van andere overheden).

 

Benieuwd hoe dit er in de praktijk uitziet? Ga naar Beeldend Beleidskader Bunnik.

We maakten soortgelijke plannen voor Houten, Wijk bij Duurstede, Stichtse Vecht en een reguliere beleidsnota voor Zeist.

Voorbeeld van een kansenkaart voor zonnevelden