• Beeldende Plannen

Riolering: een onzichtbaar werkveld

Rioleringen en alles wat daarbij komt kijken. Het is – letterlijk en figuurlijk – onzichtbaar voor vrijwel iedereen. Voor inwoners en bedrijven.
Het is een vanzelfsprekendheid voor de meeste mensen. Achter de schermen zorgen de beheerders dat alles goed werkt.

Laat zien wat je doet

De klimaatveranderingen maken nieuwe maatregelen noodzakelijk.
We krijgen er allemaal mee te maken. Het is daarom belangrijk om inwoners en bedrijven hierover te informeren en bij te betrekken. Het beeldend plan helpt om het complexe werkveld riolering & water inclusief klimaat adaptatie goed voor het voetlicht te brengen.

Stakeholders

Inwoners en bedrijven zijn de belangrijkste doelgroep. Hoe werkt het riool eigenlijk?

Wat mag je door het toilet spoelen en waar mag je de auto niet buiten wassen?

Maar ook andere samenwerkingspartners zoals buurgemeenten, waterleidingbedrijven en het waterschap hebben eenvoudig toegang tot uw visie in het beeldende rioleringsplan.

Voorbeelden

Benieuwd hoe onze beeldende rioleringsplannen er in de praktijk uitzien?

Ga naar:

 

Gemeentelijk Rioleringsplan Ooststellingwerf

Gemeentelijk Rioleringsplan Twenterand

 

Onze expertise

Vanuit de Kok & partners hebben wij bovengenoemde online GRPs geschreven op basis van de beleidskeuzes en andere input van de gemeenten.

We hebben zelf niet de inhoudelijke expertise op dit thema. Wel zijn wij bedreven in het aan diverse doelgroepen laten zien welke kennis u in huis heeft. Welke visie en aanpak u heeft voor de komende jaren. En hoe de diverse doelgroepen daar aan kunnen bijdragen. Neem gerust contact met ons op voor meer uitleg.