• Beeldende Plannen

Riolering: een onzichtbaar werkveld

Rioleringen en alles wat daarbij komt kijken. Het is – letterlijk en figuurlijk – onzichtbaar voor vrijwel iedereen. Voor inwoners en bedrijven.
Het is een vanzelfsprekendheid: het is er. Achter de schermen zorgen de beheerders dat alles goed werkt.

Laat zien wat je doet

De klimaatveranderingen maken nieuwe maatregelen noodzakelijk.
We krijgen er allemaal mee te maken. Het is daarom belangrijk om inwoners en bedrijven hierover te informeren en bij te betrekken. Het beeldend plan helpt om het complexe werkveld riolering & water goed voor het voetlicht te brengen.

Stakeholders

Inwoners en bedrijven zijn de belangrijkst doelgroep. Hoe werkt het riool eigenlijk?

Wat mag je door het toilet spoelen en waar mag je de auto niet buiten wassen?

Maar ook andere samenwerkingspartners zoals buurgemeenten, waterleidingbedrijven en het waterschap hebben eenvoudig toegang tot uw visie in het beeldende rioleringsplan.

Voorbeeld

Een beeldend rioleringsplan bevat in ieder geval de volgende ‘knoppen’:
Home, Water (afvalwater, regenwater, etc), Riolering (gemengd, gescheiden, etc), Plattegrond, Speerpunten (volksgezondheid, klimaatveranderingen, etc), Bedrijven (Activiteitenbesluit), Inwoners (verstoppingen, etc), Beleid (formele besluitvorming).

 

Benieuwd hoe dit er in de praktijk uitziet? Ga naar Gemeentelijk rioleringsplan Ommen of Gemeentelijk rioleringsplan Hardenberg.