Circulariteit in beeld

De landelijke ambitie is: Nederland 50% circulair in 2030 en 100% circulair in 2050. Om dit te realiseren moeten we nu aan de slag.

Steeds meer overheden geven hier invulling aan door een visie of meerjarenprogramma op te stellen. Een uitdaging waar wij u graag bij helpen.

Visie en concrete acties

Het thema circulariteit is zo veelomvattend dat je er makkelijk in kunt verzanden.

En dat het vaak lastig is om er als overheid concrete acties aan te koppelen.

Toch is dit de uitdaging waar veel overheden voor staan.

Wij helpen met een opstellen van een visie. Maar ook bij het formuleren van speerpunten en het daaraan koppelen van concrete vervolgstappen en acties.

Product én proces

Wij leveren het proces én het product.

 

Samen met u als opdrachtgever bepalen we wie de belangrijkste gesprekspartners zijn binnen en buiten uw organisatie, en voeren we de gesprekken. Wij helpen u bij het bepalen van uw koers en zetten dit om in heldere teksten.

 

De visie, speerpunten en concrete acties die hieruit voortkomen brengen we op aansprekende wijze samen in een beeldend plan. Zo heeft u meteen een mooi communicatiemiddel. Voor interne communicatie, maar ook richting bedrijven, burgers en andere betrokkenen.

 

Indien u wilt, kunt u natuurlijk ook kiezen voor een ander eindproduct dan een beeldend plan, bijvoorbeeld een brochure of nota.

Onze expertise

Wij hebben veel kennis op het gebied van circulariteit, ook op specifieke vakgebieden zoals openbare verlichting, secundaire grondstoffen in de GWW (beton, asfalt), energiebeleid en circulair bermbeheer.

 

Belangstelling?
We komen graag bij u langs voor een vrijblijvend gesprek!

De transitie naar een circulaire economie is dé uitdaging van de 21ste eeuw en gaat ons allemaal aan: overheden, bedrijven én burgers.