Kerken in beeld

Om het religieus erfgoed in Nederland ook in de toekomst te behouden is actie vereist. Daarom gaan gemeenten in gesprek met kerkeigenaren en stellen zij een Kerkenvisie op. Zo kunnen kerkbestuur én gemeente zich beter voorbereiden op komende ontwikkelingen. Daar heeft iedereen baat bij!

Waarom een Kerkenvisie

Meer dan 80% van de Nederlanders gaat nooit of zelden naar de kerk. Door het teruglopend kerkbezoek komt het behoud en beheer van kerkgebouwen steeds meer onder druk te staan.

 

Het opstellen van een gezamenlijke, integrale Kerkenvisie maakt het mogelijk om beter in te spelen op de veranderingen in gebruik en functie. Zo kunnen we belangrijke gebouwen behouden en een toekomst geven.

Visie & gesprek

Bij het opstellen van een Kerkenvisie staat het gesprek centraal. De eigenaar (meestal kerkbestuur) bepaalt de toekomst van de kerk. De gemeente is gesprekspartner. Hoe wordt het gebouw nu gebruikt? En wat zijn de plannen voor over 5 of 10 jaar?

 

Door de Kerkenvisie beeldend te maken, wordt het een instrument dat dit proces ondersteunt. Het eindresultaat is bovendien toegankelijk en aantrekkelijk. Voor de direct betrokkenen, maar ook voor bijvoorbeeld raadsleden en inwoners.

Voorbeeld

Voor de gemeente Ooststellingwerf maakten we met veel plezier een kerkenvisie. Deze is in 2021 vastgesteld door de gemeenteraad:

kerkenvisie Ooststellingwerf