• Beeldende plannen

 • Beeldende plannen

 • Beeldende plannen

 • Beeldende Plannen

 • Beeldende plannen

 • Beeldende plannen

 • Beeldende Beleidsplannen

 • Beeldende Beleidsplannen

Welkom bij Beeldend Plan

Deze website laat zien wat een beeldend plan is en waarvoor u het kunt gebruiken. Wilt u ook een beeldend (beleids)plan? Wij maken dit product op maat, samen met u. Dit kan voor diverse thema’s zoals deze website aangeeft. Wij gaan graag met u in gesprek over de mogelijkheden voor uw organisatie.

Wat is een beeldend (beleids)plan?

Het beeldend plan is ontwikkeld door de Kok & partners en Licht en Donker Advies en sluit aan bij de wensen van deze tijd:

 • het is een website met veel beeldmateriaal
 • herkenbaar door foto’s van de eigen gemeente of provincie
 • duidelijk taalgebruik
 • spreekt diverse doelgroepen aan

Waarom een beeldend plan?

 • aansprekend voor inwoners, bedrijven, bestuurders
 • toont huidige situatie én visie op de toekomst met praktische (beleids)keuzes
 • innovaties, ontwikkelingen en beeldmateriaal eenvoudig toe te voegen
 • vele jaren up-to-date beleidsplan tegen lage kosten
 • participatie is een wezenlijk onderdeel

Waar uw keuzes anderen raken

Een beeldend plan is bij uitstek geschikt voor overheden. Het leent zich het beste voor thema’s waarbij uw keuzes impact hebben op de openbare ruimte en van groot belang zijn voor inwoners en bedrijven.

 

U kunt hierbij denken aan openbare verlichting en ander licht in de openbare ruimte,  circulariteit, riolering, afvalbeleid, zonnevelden, gladheidsbestrijding, etc.

 

Rioleringsplan
Verlichting
Donkerte
Circulariteit
zonnevelden

Een beeldend plan brengt uw beleid dichtbij die mensen voor wie het is bedoeld!

Inspiratie Award

Op 16 november 2016 ontvingen wij de Inspiratie Award van de branchevereniging openbare verlichting (OVLNL) voor ons beeldend plan. Een feestelijk moment! Hieronder een citaat uit het juryrapport.

 

Juryrapport: ‘Iedereen in de huidige, op participatie ingestelde samenleving mag meepraten juist ook over de inrichting van de openbare ruimte. Dat vraagt om een adequaat instrumentarium en daarvoor geeft de winnende inzending een belangrijke handreiking’.

Wie heeft er al een beeldend beleidsplan?