• Beeldende plannen

 • Beeldende Plannen

 • Beeldende Plannen

 • Beeldende Beleidsplannen

 • Beeldende Beleidsplannen

 • Beeldende Beleidsplannen

 • Beeldende Beleidsplannen

Welkom bij Beeldend Plan

Deze website laat zien wat een beeldend plan is en waarvoor u het kunt gebruiken. Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

Neem dan contact met ons op. Wij gaan graag met u in gesprek over de mogelijkheden voor uw organisatie.

Wat is een beeldend (beleids)plan?

Het beeldend plan is ontwikkeld door de Kok & partners en Licht en Donker Advies en sluit aan bij de wensen van deze tijd:

 • het is een website met veel beeldmateriaal
 • herkenbaar door foto’s van de eigen gemeente of provincie
 • duidelijk taalgebruik
 • spreekt diverse doelgroepen aan

Waarom een beeldend plan?

 • aansprekend voor inwoners, bedrijven, bestuurders
 • toont huidige situatie én visie op de toekomst met praktische (beleids)keuzes
 • innovaties, ontwikkelingen en beeldmateriaal eenvoudig toe te voegen
 • vele jaren up-to-date beleidsplan tegen lage kosten
 • participatie is een wezenlijk onderdeel

Waar uw keuzes anderen raken

Een beeldend plan is bij uitstek geschikt voor overheden. Het leent zich het beste voor thema’s waarbij uw keuzes impact hebben op de openbare ruimte en van groot belang zijn voor inwoners en bedrijven.

 

U kunt hierbij denken aan openbare verlichting en ander licht in de openbare ruimte, zonnevelden in het buitengebied, riolering, afvalbeleid, gladheidsbestrijding, etc.

 

Zonnevelden
Rioleringsplan
Verlichting
Donkerte
Overig

Een beeldend plan brengt uw beleid dichtbij die mensen voor wie het is bedoeld!

Nieuws

Rioleringsplan Ommen en Hardenberg

Houten stelt beeldend plan vast

Winnaar Inspiratie Award