• Beeldende plannen

Verlichting in beeld

Openbare verlichting en ander licht in de openbare ruimte. Dat raakt aan een grote groep belanghebbenden. Inwoners en weggebruikers.

Maar ook horeca, winkels, etc. Het beeldend plan helpt om keuzes zichtbaar te maken. En om anderen bij het onderwerp te betrekken.

Communicatie én participatie

Het beeldend plan is een handig communicatiemiddel. Het laat zien welke keuzes je maakt als overheid als het gaat om verlichting. Het liefst koppelen we het maken van het plan aan een participatietraject. We betrekken belangrijke stakeholders erbij.

We informeren de inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen en vragen naar hun mening. Ze hebben invloed op de keuzes die de wegbeheerder maakt.

Zo ontstaat er meer betrokkenheid bij het onderwerp verlichting.

Mogelijkheden

Een beeldend plan kan specifiek over openbare verlichting gaan.

 

Een andere insteek is: alle belangrijke lichtbronnen in de openbare ruimte, dus ook sportveldverlichting, reclameverlichting, bedrijven, etc. In de nacht zijn het immers de lichtbronnen die de kwaliteit van de openbare ruimte bepalen.

 

Een beeldend plan kan ook heel specifiek zijn (bv alleen reclameverlichting) of focussen op licht en donker in een specifiek gebied (kust, open landschap, natuur).

Stakeholders

Welke belanghebbenden en geïnteresseerden we betrekken bij het maken van het beeldend plan, hangt af van de reikwijdte ervan. Het gaat in ieder geval om:

  • alle relevante disciplines binnen uw organisatie
  • inwoners en lokale belangengroepen
  • ondernemersverenigingen, winkeliersverenigingen, etc
  • natuurorganisatie

20 jaar ervaring

Wij hebben veel ervaring met het maken van beleid, voor openbare verlichting én voor licht in de openbare ruimte. Voor gemeenten en voor provincies.

 

Wij zijn actief in diverse (landelijke) kennisnetwerken en daardoor goed op de hoogte van de actuele ontwikkelingen en thema’s.

Voorbeelden

Benieuwd hoe een beeldend plan openbare verlichting er in de praktijk uitziet?

Het ‘beeldend beleidsplan Openbare Verlichting en Overige Lichtbronnen’ van de gemeente De Marne is op dit moment niet van toepassing vanwege de samenvoeging met drie buurgemeenten tot gemeente Het Hogeland. Ter inspiratie kunt u deze website wel inzien:

In 2015-2016 maakten wij voor 9 gemeenten een beeldend plan verlichting in een andere vorm zoals voor de gemeente Westerkwartier. Sinds 2017 werken wij met een nieuw format, het beeldend plan 2.0. U kunt alle typen beeldende plannen vinden onderaan de home pagina.

Donker en licht in het kustgebied

Een voorbeeld van een bijzonder beeldend plan is het ‘Beleid donker en licht in kustgebied’ van de gemeente Veere. Met duidelijke voorwaarden voor verlichting kiest de gemeente voor een balans tussen donker en licht. Het beeldende plan is het resultaat van een uitgebreid maatschappelijk proces met stakeholders die donkerte wensen (voor natuur, landschap, sterrenhemel, inwoners en toeristen) én partijen met behoefte aan licht (ondernemers en hun klanten in het kustgebied).